Imprint

Bayer SRL
Şos. Pipera 42, Etajele 1, 16 si 17. Sector 2, Bucureşti
Fax: 021.529.5998
reception_romania@bayer.com
Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON